Kunskap ur siffror

Vi håller behovsanpassade Excel-utbildningar och kan därutöver, eller samtidigt hjälpa er att strukturera komplexa behov och bygga långsiktigt robusta lösningar. Mer...


Siffror som kunskap

Genom att få tydliga bilder från större siffermängder är steget kort mellan data och kunskap.

Du hittar vad som driver vinst och förlust, kan dra rätt slutsatser och öka lönsamheten. Mer...


Kunskap i säkerhet

Din data är din kunskap, ingen annans. Vi höjer medvetandet hos din organisation, förbättrar rutiner och minskar risken för dataläckage och -förlust. Mer...


Kunskap ur siffror

Organisationer som använder Excel tämligen frekvent kan spara mycket tid på en översyn.

Genom att börja med en företagsanpassad grundutbildning får vi en gemensam plattform att utgå ifrån. Utbildningen inkluderar mycket tips och tricks och erfarenheten visar att även duktiga användare kan få med sig en del nya kunskaper.

Vid en fortsatt titt på konkret analys- och rapportarbete ringar vi in områden som lönar sig att förbättra ytterligare. Effektivisering kan ofta genomföras redan i själva genomgången och görs då av modellägaren som får hjälp att använda rätt funktion och smarta handgrepp. På det viset blir rutinen både effektiviserad och kvalitetssäkrad samtidigt som kompetensen byggs upp och finns kvar på rätt ställe inom organisationen.
Kort och konsultativ utbildning ger mindre bortfall av arbetstid samtidigt som den framåt sparar arbetstid.

1) Halvdags företagsanpassad utbildning

Syftet är att öka era grundkunskaper och förståelse för Excels möjligheter – och begränsningar. Kursen omfattar:

• Skapa egna formler med Excels fem räknesätt

• Formatera och redigera siffror och text

• Söka, summera och sortera data på olika sätt

• Flytta och kopiera blad mellan arbetsböcker

• Infoga automatisk innehållsförteckning med länkar till arbetsbokens blad

• Skapa olika typer av tabeller och diagram

• Olika sätt att göra samma sak, dvs genvägar och finesser

Redan under kursens gång kan ad hoc-frågor lösas om de passar in och är intressanta för gruppens deltagare.

2) Konsultativ utbildning

Utbildningen genomförs riktat mot en viss rutin som förbättras av dess användare. På så vis uppstår inga missförstånd om vad Excel-modellen ska åstadkomma. Vid kommande behov av uppdateringar kan användaren själv göra dem, eller beställa förändringar utifrån en mycket god förståelse för lösningen. Exempel på förbättringsområden är:

• Att strukturera och arbeta med PowerPivot och/eller pivot-tabeller samt hämta data ur dem

• Import av textfiler och hantering av problem som uppstår med tal, datum och sammansatta kolumner

• Hitta vad som är lika eller skiljer mellan två filer, exempelvis huvudbok och kontoutdrag

• Att använda Excel för inhämtning av mjuk data (budget/prognos, upphandling, resursbehov, ärendekalkyl mm)

• Att använda makron som kvalitetssäkring och tidsbesparing

• Automatisk överföring av tabeller och diagram från Excel till Word och PowerPoint

• Att låta Excel interagera med QlikView eller annat program för Business Intelligence


Siffror som kunskap

PowerPage™ är ett QlikView-baserat beslutsstöd som bygger på många års erfarenheter från ett flertal olika beslutstödsverktyg. PowerPage har färdiga gränssnitt mot både data och användare som sparar mycket utvecklingstid.

Med olika färger markeras relativ tillhörighet. Siffrorna med sämsta och bästa fjärdedelen färgmarkerad överförs till mätarens skala och visar på så vis spridningen medan nålen visar medelvärdet.
Gul färg = hälften. Röd och blå är varsin fjärdedel. Det är större spridning i den sämsta fjärdedelen än i den bästa.

Med en mätare per uppföljningsområde visar istället en fjärdedel av dem rött, en fjärdedel blått och hälften gult.

När, var, vem och vad?
Datakolumnerna grupperas som svar på enkla frågor. I det nyckelfärdiga användargränssnittet används de både för sökningar och som synvinklar i diagram.


Kunskap i säkerhet

Din data är din kunskap, ingen annans. Vi höjer medvetandet hos din organisation, förbättrar rutiner och minskar risken för dataläckage och -förlust.

SEC_RITY – Not complete without U

Vi bjuder gärna på några enkla, men mycket viktiga, råd för att du snabbt ska kunna höja säkerheten för din dator och dina kunskaper.
För det är du som måste skydda din dator, ingen annan.

Använd unika, långa lösenord

• Skriv inte ned dem utan vidare

• Använd lösenordsprogram

Tryck [Windows]-[L] när du lämnar datorn

Var uppmärksam på inkommande mejl

• Är det en rimlig begäran?

• Är det en rimlig bilaga?

• Är det rätt avsändare?

Skärmen är publik

• Använd sekretessfilter

• Välj en plats med ryggen mot väggen i loungen/tåget osv


Intresserad?

Hej, har du kommit ända hit är det klart att du är intresserad av att veta mer om våra tjänster.
Ring oss direkt på 070-550 00 00 eller skicka ett mejl till bo (snabel-a) sinander.se.
Vi hörs och syns.

Bo Sinander AB - Östra Frutäppan - 640 20 Björkvik - 070 550 00 00

Logga in ·