bo.sinander.se bo.sinander.se

Bo·Sinander·IT GadLoc.se Eleonor Sinander

En skarpare bild

Verksamheten är inriktad på att bygga analyssystem som är både lättanvända och effektiva.

Uppdrag kan handla om att hämta data ur ett eller flera system och ge användaren möjlighet att enkelt analysera enskilda frågor eller olika samband ur skilda synvinklar - från helikopterperspektiv till detaljnivå. Det handlar om att ge uppdragsgivaren en skarpare bild av sin verksamhet.


Analysverktyg

Programmen som används är QlikView, Excel samt High Speed Analysis Tool, HAT.
Verktygen baserar sig på specialutvecklade databashanterare som ger möjlighet att ta in exempelvis bolagets bokföring för samtliga år tillbaka och sedan med sekundsnabbhet summera och jämföra kostnadsställen med varandra, sorterade efter projekt i storleksordning. Hela tiden med möjlighet att med någon klickning komma ända ned på transaktionsnivå för att se vad siffrorna består av i detalj.
Än mer givande blir det när man utöver bokföringen importerar data från produktionssystemen och kan göra nyckeltal, analyser och simuleringar samt hitta trender i kombinationen.

Resultat kan tillhandahållas från automatiskt uppdaterade web- eller Excel-rapporter till full analys- och simulerbarhet. Distribution kan ske via filhanterare eller via säkrad internet-teknik.

Excel kan användas för distribution av statiska eller dynamiska rapporter samt för att hämta in mjuka siffror exempelvis i budgetdialogen eller för löpande prognos.
Även synvinklar/dimensioner kan publiceras för att ge en grafisk bild av bl a kontoplanen.

Rapportverktyg

För interaktiva rapporter används ExOpen som är en plugin till Excel.
Rapportsammanställningen görs med online-frågor direkt mot värdsystemet och distribueras som Excel-filer eller via webben.

Via en guide får den rapportansvariga hjälp att sätta upp SQL-frågor. Frågorna sparas som vanlig text på kalkylbladet och kan därmed redigeras eller påverkas på vanligt vis med beräkningar och villkor i Excel.
ExOpen inkluderar även möjlighet att via webben hämta in och lagra mjuka siffror exempelvis i budgetdialogen eller för löpande prognos.

Hästar

På Östra Frutäppan i Björkvik har vi också tränings- och avelsverksamhet med tyska sporthästar som vi fått förmånen att förvärva med hjälp av Traudi Björling.

Hästarna tränas på en Paddex-ridbana från Merox.


Fideli D'or föddes 22 juni 2008, u Dornika B och e Friendship

 

 

Denna sajt använder sk 'cookies'.